Watch “Elon Musk and fiancé Talulah Riley wow reporter” 

https://youtu.be/40dcIky8WEA